cai-ferate

Trecerile de căi ferate sunt de trei categorii:

  • treceri la nivel cu barieră păzită sau nepăzită;
  • trecere superioara: şoseaua trece pe pod deasupra căii ferate;
  • trecere inferioară: şoseaua trece pe sub pod sau prin tunel pe sub calea ferată.

În toate ţările se duce o campanie susţinută pentru a se desfinţa cât mai multe din trecerile de căi ferate la nivel. Pe baza unor calcule s-a dedus că în medie un autoturism care trece o barieră deschisă consumă în plus circa 0,05 L benzină. Dacă bariera este închisă, risipa de benzină (pentru un demaraj complet) se ridică la o,2 L. La o şosea cu un trafic intens şi la o linie de cale ferată cu trafic mijlociu, o singură barieră cauzează anual o risipă de 30.000-50.000 litri de benzină, o pierdere de timp de circa 10.000 ore şi o pierdere pentru transporturile auto de peste 1.000.000 tone/kilometri! Iată deci că investiţiile destul de mari necesare spre a desfinţa trecerile la nivel sunt pe deplin conpensate pe şoselele cu trafic însemnat. În calculele de mai sus nu s-au avut în vedere vieţile salvate de pericolul accidentelor la bariere. Acestea nu se pot calcula în bani. De asemenea, nu s-a avut în vedere evitarea pagubelor materiale respective. Organele judiciare au un cuvânt “greu” de spus în îmbunătăţirea circulaţiei, prin: judecătorii de urgenţă care rezolvă imediat orice contravenţie cu sancţionări pe loc; judecători posesori de permis de conducere, având cel puţin 3 ani vechime la volan, pentru ca să poată judeca situaţiile cu deplină competenţă şi cât mai rapid; folosirea cât mai intensă a unor probe indiscutabile (ca aparatul de filmat, decelerometrul şi analiza alcoolică); Pedepsirea nu numai a conducătorilor auto, ci şi a:

  • pietonilor neatenţi;
  • proprietarilor de animale lăsate libere pe şosele;
  • responsabililor care nu semnalizează reparaţiile drumurilor, etc.